Als psychosociaal therapeut, ben ik aangesloten bij de RBCZ, de Complementaire Kwaliteitstherapeuten, CAT vergoedbaar en Vektis.
Zie ook www.rbcz.nu en www.kwaliteitstherapeuten.nl www.catvergoedbaar.nl 

Hierdoor kom je in aanmerking voor een vergoeding door de meeste ziektekostenverzekeringen vanuit de AANVULLENDE verzekering.

Kijk op jouw polis wat er voor jou geldt, dit voorkomt verrassingen achteraf.

Psychosociale therapie valt onder de alternatieve geneeswijze en gaat NIET van jouw eigen risico af. Hierdoor kan het financieel gunstiger voor je zijn om vanuit de aanvullende verzekering vergoed te worden en niet vanuit de basisverzekering, hierin wordt immers eerst het eigen risico van 385 euro "opgemaakt". Vanuit de aanvullende verzekering wordt meestal 40 euro per keer vergoed met een maximum van 500 euro per jaar.

Let op!! Sommige verzekeraars vergoeden geen minderjarigen onder de 18 jaar. 

Ook relatie therapie wordt niet altijd gedeeltelijk vergoed kijk dit bij jouw zorgverzekeraar na!

Heb je geen aanvullende verzekering? 

VGZ en Zilveren Kruis bieden de mogelijkheid om een losse aanvullende verzekering bij hen af te nemen zonder dat je een basisverzekering bij deze verzekeraar hoeft af te sluiten. 

Ik bied (beperkt) ruimte om gesprekken te volgen tegen aangepast tarief. 

Wet Verbetering Poortwachter 

Werk je bij een bedrijf of organisatie? Veel werkgevers hebben budget voor persoonlijke ontwikkeling, ziektepreventie en herstel bij ziekte van hun personeel. Vraag bij je werkgever na wat de mogelijkheden zijn. 

Eigen bedrijf: 

Wanneer je klachten hebt die werk gerelateerd zijn, kun je de kosten voor psychosociale hulpverlening fiscaal aftrekken onder de noemer beroeps- of bedrijfskosten. 

Ook kunnen er mogelijkheden liggen binnen een reïntegratietraject. Dit kun je navragen bij jouw werkgever en indien gewenst kan hij/zij altijd even contact met mij opnemen. 

Alleen individuele en curatieve therapie wordt vergoed en erkent door de beroepsorganisatie, stervensbegeleiding is niet curatief en wordt doorom niet gedeeltelijk vergoed.