Tussen 1954 en 1962 ontstond de humanistische psychologie grondleggers waren Carl Rogers (1902-1987) en Abraham Maslow (1908-1970)  

Bij deze stroming wilde men de gezonde normale mens bestuderen, in plaats van psychische problemen als geestesziekten te zien. De ontwikkeling van het zelf stond centraal.  De aanvaarding van ieder mens is belangrijk. De intentie van de mens is altijd goed, men streeft naar het goede (voor hemzelf) en is in de grond sterk positief gericht. Vooral de zelfactualisatie, het verwezenlijken van een voor jezelf zinvol leven, is binnen deze stroming belangrijk. Men gaat er van uit dat de mens zichzelf het beste kent, en de persoonsgerichte therapie gaat er dan ook vanuit dat de therapeut de cliënt helpt zichzelf te helpen.   

 

Cliëntgerichte therapie 

Bij cliëntgerichte therapie sta jij centraal.  Je bepaalt zelf wat je wilt bereiken en wat je wilt bespreken. Jouw persoonlijke ontwikkeling en zelfacceptatie staat centraal. Ik geef je geen adviezen of oplossingen, de oplossingen dienen zich bij jou zelf aan.  

Bij counselen gaan we een laagje dieper dan bij coachen, de negatieve gedachtes, gevoelens en gedragingen hebben veelal hun wortels in het verleden. Meer of minder traumatische ervaringen in het verleden, bijvoorbeeld, je werd niet geaccepteerd om wie je was, of alleen onder bepaalde omstandigheden werd je gewaardeerd, kunnen in het heden tot tal van psychische problemen leiden. Je leert jezelf en het waarom je reageert zoals je doet kennen tijdens de gesprekken en zo krijg je inzicht in de negatieve patronen van jouw denken voelen en doen. We gaan samen kijken hoe je dit om kan zetten naar positieve, meer functionele patronen. Wanneer je gewenste gedachten, gevoelens en gedrag hebt, ervaar je innerlijke rust en voel je je tevreden met jezelf en je leven. We streven ernaar dat jij na het therapeutische traject zelfstandig verder kunt. 

 

Bij de cognitieve gedragstherapie staan jouw gedachten centraal. Je gedachten hebben direct invloed op je gevoelens en gedrag. Het is niet de situatie die hiervoor zorgt, maar de gedachten die je hebt over de situatie. 

Hoe we ons voelen en gedragen wordt bepaald door je gedachten, je waarneming en hoe je je ervaringen structureert. Een mogelijkheid om direct je gevoelens en gedrag te veranderen, is de kijk op je gedachten te veranderen.

 

Er worden verschillende cognitief-gedragsmatige benaderingen toegepast:

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) 

Dit is aandachtgerichte cognitieve therapie en hierbij richten we ons op het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen. Een afwijzende houding tegenover je gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen kan zorgen voor psychische problemen. Je leert automatische gewoonten herkennen en loslaten. Waarnemen zonder oordelen, gevoelens toelaten en acceptatie staan hierbij centraal. 

Wanneer je bepaalde gedachten ervaart die zorgen voor negatieve gevoelens en gedrag, bepalen we tot in hoeverre jij je belemmerd voelt hierdoor. We focussen ons op hoe jij je zou willen voelen en gedragen. We sporen overtuigingen op die je tegenwerken en dagen deze uit. We werken van belemmerende gedachten die tégen je werken naar bevorderende realistische gedachten die vóór je werken. 

 

Oplossingsgerichte therapie  

Wat gaat er wel goed, wat werkt er wel al. Vanuit de positieve psychologie kijken we dus wat wel in plaats van wat niet. Wat wil je veranderen en hoe wil je dat bereiken. Welke oplossingen kun je inzetten om je doel te bereiken. Dit doen we onder andere door te kijken naar situaties in je leven waar het probleem niet speelt en hoe je in die situaties denkt, voelt en doet. Hoe kun je dit uitbouwen naar de rest van je (levens) situaties. Dit zorgt voor snel resultaat, wat maakt dat je gemotiveerd en ondernemend blijft om aan je doel te werken. De essentie is het besef dat door het veranderen van je eigen gedrag je je doel kunt behalen en problemen kunt oplossen. 

 

Acceptance and Commitment Therapie 

ACT combineert 4 psychologie stromingen; Boeddhistische psychologie, positieve psychologie, gedragstherapie en mindfulness 

ACT legt de focus op Acceptatie. Stop met vechten tegen de onvermijdelijke interne gebeurtenissen van het leven (pijn, angst, verdriet), en de externe gebeurtenissen van het leven (scheiding, verlies van baan etc.)  

ACT leert je om deze vervelende gevoelens en gedachtes daarover op een gezonde manier bij je te dragen. Op deze manier stopt het piekeren en het in cirkeltjes denken (het vastlopen).  

Commitment is het zoeken naar je waarden. Wat vind jij belangrijk, wat wil jij echt in je leven, wat doet ertoe voor jou.  

ACT leert je om deze waarden te vinden, en daar ook iets mee te gaan doen (gedrag). Het doel van ACT is het flexibel om te leren gaan met je tegenslagen in het leven (het onvermijdelijke) zodat je kunt blijven investeren in de dingen die belangrijk voor je zijn (waarden).  

ACT zorgt er niet voor dat je problemen opgelost worden, maar dat je er beter mee om kan gaan.  

Het gaat erom dat je psychologische flexibiliteit vergroot wordt.  

De toon van ACT is licht, speels en vrolijk met gebruikmaking van veel metaforen.  

ACT bestaat uit 6 verschillende processen/vaardigheden. Ook wel zuilen genoemd: 

Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen, het actief uitnodigen van vervelende gedachtes, gevoelens en omstandigheden.  

Defusie: Afstand nemen van je gedachten, loskomen van je gedachtes, zodat deze je minder snel zullen raken.  

Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld), een andere meer flexibele relatie met jezelf creëren.  

Hier en Nu (mindfulness): Aandacht en het in contact komen met en voor het Hier en Nu.  

Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt, ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.  

Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden, dingen gaan ondernemen op basis van je waarden 

TA (transactionele analyse) 

5 manieren van communiceren 

Bij de TA wordt ervan uitgegaan dat we de keus hebben uit vijf manieren van communiceren. En elke uiting heeft zowel positieve als negatieve kanten. In de communicatie met anderen kunnen we altijd kiezen vanuit welke positie we reageren. De keuze bepaalt voor een groot deel het vervolg van de communicatie. 
Jouw manier van communiceren heeft een bepaald effect op de ander. Maar wat jij doet en zegt brengt ook iets bij je gesprekspartner naar boven die vervolgens ook weer reageert vanuit één van de ego posities. Hoe beter je in staat bent patronen in je eigen gedrag te herkennen, hoe effectiever de communicatie.  

 

Wandel/natuur counselen 

Counselen in de natuur biedt een krachtige meerwaarde op counselen binnen vier muren. Het is wetenschappelijk bewezen dat wandel coachen/counselen in de natuur effectief is bij mensen met burn-out, bore-out en stress gerelateerde problemen.

Een aantal voordelen op een rij:  

  • Wandelen in de natuur helpt om stil te worden in je hoofd. De natuur werkt rustgevend, waardoor je beter in staat zal zijn te luisteren naar je innerlijke gevoel. 
  • Als je wandelt kom je in beweging, alles wat vast lijkt te zitten in je hoofd, komt hierdoor ook gemakkelijker in beweging. 
  • Een gesprek dat wandelend wordt uitgevoerd, biedt nog meer ruimte voor stiltes en overpeinzingen. Oogcontact is niet altijd noodzakelijk. Het blijkt voor de cliënt daardoor vaak gemakkelijker zaken te uiten, die gevoelig of pijnlijk zijn. 
  • In de natuur beweeg je je buiten je eigen vertrouwde wereld. Je zult letterlijk nieuwe wegen inslaan en nieuwe horizonten ontdekken. Hierdoor zul je gemakkelijker openstaan voor nieuwe inzichten en ideeën. 

Bij deze vorm van counselen betrek ik bewust de natuurelementen en de seizoenen. Denk aan de lente, nieuwe mogelijkheden, nieuw begin, eerste stappen in doelen stellen etc. En bijvoorbeeld de herfst, loslaten de wind waait alles weg, de regen spoelt alles schoon. Maar ook het oogsten van wat je tot nu toe geleerd hebt.  

Een wandeling begint altijd met een stukje mindfulness, een wandelmeditatie. Er zijn ook momenten waar we even kunnen zitten. Het is dus niet zo dat we alleen maar lopen.

Ik bied een traject wandelcounselen aan. De wandelingen duren altijd minimaal 1,5 uur (kan een kwartiertje uitlopen).

Daarnaast kan ik je ook tijdens een traject in de praktijk tussentijds uitnodigen om een counselings gesprek wandelend te voeren. Dan duren die wandelingen minimaal 1 uur (kan een kwartiertje uitlopen). Ik hanteer dan hetzelfde tarief als een consult in mijn praktijk.

 

Bel of mail me  0619921135 info@oldenburgtherapie.nl 

wandelcoaching
wandelcoaching